Категория

Духовните дарове на България - Том ІІ

От Библиотека Ваклуш


Духовните дарове на България - том ІІ: Историзмът в българските земи

 

Читателю!

„Духовните дарове на България“ e хроника на духовния лик на страната ни. В том първи на книгата показваме какво е гостувало на тази благословена земя; с каква трапеза са удовлетворявали духовните си потреби поселниците тук. А том втори е един нов очерк върху феномените, които българският народ е осъществил в своето вътрешно моление и изявена даденост.

Тайната на цялата книга е казана в първия том в Обръщението към читателя: „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!

Аурната същност, т.е. духовността на един народ, е в битка срещу социалността, която създава стрес в земната даденост на човека. Този социален стрес е илюзорност, но той узаконява неистини в пътя на социалното развитие.

Човечеството е разделено, макар че дори когато е изповядвало дуализъм – богове на доброто и злото, този дуализъм се прелива в монотеизъм с тезата, че времето на бога на злото е ограничено. Така че ще се лишим от този бог – както Учението Път на Мъдростта казва: Няма зло, има нееволюирало добро!