Категория

История на религиите

От Библиотека Ваклуш


История на религиите

   

„ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ“ не е писана книга, а речено слово – Слово за великата тревога, която смущава, преобразява и изгражда духовното битие на човешкия род; великата тревога, наречена религия!

Религията като Вяра и учение за живота носи идеята за Целостта. Тя е единство в йерархията на възможностите човешки. Единство е, защото търси, посочва и осъществява съвършенството, Пътя на обожествяването.

Тя, религията, е дължима дан от Бог на подобието си. А Синовността като служение в изпълнението си ражда почитта. Душевността се жертва, защото Духът е безсмъртен. Промяната не е атрибут на Божия живот, но Бог у човека започва от тотема. Ние не можем да се отречем от този бог, но с висша воля и лично усилие сме освободени. Така всяка религия като потреба на времето слага своя „дялан камък" във Всемирния храм за хилядолетия - докато дрехите на цивилизацията много по-често се смъкват от снагата на човечеството.

Всеки има своето щастие, като приложи свещеното си учение в живота и признае на другия правото на ближен, както е казал нашият Господ Иисус Христос.

Пред човека винаги ще стои неразтълмена тайната:

– за Абсолютното и ограниченото;

– за Нетленното и тленното;

– за Съзерцаемото и реалното;

– за Духовния ритъм и културния феномен;

– за Мировото съзнание и личния светоглед;

– за...

Вложената тайна в човека е именно Бог!

Водим от казаното, авторът си позволи дързостта да постави кратките си лекции по „История на религиите" пред взора на студенти и читатели като изява на Великата тревога, която е смущавала, преобразявала и изграждала духовното битие на човешкия род; великата тревога, която наричал1 религия!