Категория

Езотерични школи и мистични учения - І

От Библиотека Ваклуш


Езотерични школи и мистични учения - част І

   

„ЕЗОТЕРИЧНИ ШКОЛИ И МИСТИЧНИ УЧЕНИЯ“ част 1
е скрижала от тайните на една реална легенда за „изгубеното“ – скрито знание. Великите посветени, приносителите на това знание, са епизод от приземната Мирова духовност. Имена като Хермес, Кришна, Орфей, Питагор... са представени като възможна усвоимост на личност и доктрина.

„Езотерични школи и мистични учения“ част 1 осветява исторически тенденции, но не е история; третира нравствени проблеми, но не е етика; дава философски знания, но не е философия; съдържа лирични напеви, но не е поезия; извежда живеца на мистични учения, но не е окултизъм. Тя сгръща всичко това, но отваря дверите и на един нов храм – храма на Духовната вълна на Мъдростта. Затова в нея се срещат неказвани досега метафизични идеи и концепции; неблясвали в небето на духовната култура светкавици. Тя е не само обзор, но живени страници от историческото битие на човечеството; не само култура, но тържество на знанието пред всекидневието на невежеството!

Тайното знание на окултните школи e Всемирна отговорност!