Категория

Духовните дарове на България

От Библиотека Ваклуш


Духовните дарове на България

 

Читателю!

Всяко социално дело е човешко и учител му е Ананкето... Докажете го. Или приемете, че човекът е бог в развитие! Нали Христос рече: Аз и Отец едно сме!

На Адам му слагат хомота на първородния грях и бедата е, че знанието е под опекунството на грехопадението. Но еволюцията на човека не може да спре!

Бог не е обиден от човека, освен от неговата йерархия, защото всяко развитие е богочовечност — свидетелства настоящият труд. Този спектрален поглед се ражда от откровението!

България е в съчетана конфликтна необходимост: тракийски и славянски митове, тангризъм и покръстване, богомилство и исихазъм и пр. феномени, които ние нарекохме духовни дарове, защото Бог е реалност, а не наименование! Израз на една посветена йерархия — от държавни водители и творчески личности, родили будност, пророчества, служения, жертви и кармични дадености — са интерпретираните тук послания, които показват, че Бог е реалност.

Тази книга е брак между Кундалини и материя, между Дух и плът!

„Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст!